พช.ขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฟ้าฝางรีสอร์ท อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน คณะทำงานฝ่ายอำนวยการเตรียมการประกวด
ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และนางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ ผู้รับผิดชอบงาน ร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันวางแผน เตรียมการประกวด และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทย ผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัด ผ้าไหม “ลายแคนแก่นคูน” ให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย