“ASW เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก”

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอสเซทไวส์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ. แอสเซทไวส์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 7,473  ล้านบาท ในวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ASW”

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png