กกต.รับรองผลเลือกตั้งเทศบาลล็อตสุดท้าย 35 จว.-รอสอบเรื่องร้องเรียน

กกต.ได้ประกาศรับรองผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี เพิ่มอีก 35 จังหวัด ยอดรวมครบถ้วน 76 จังหวัดทั่วประเทศแล้ว ดำเนินการตามกรอบ 30 วัน เตรียมพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อ หากพบกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง จะสอบต่อไป

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี อีก 23 จังหวัด รวมเท่ากับว่า กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งครบถ้วน 76 จังหวัดแล้ว โดยรายชื่อ 23 จังหวัดที่ กกต. ประกาศรับรองเพิ่มวันนี้ ได้แก่ สงขลา ระนอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย ชุมพร นครศรีธรรมราช สระบุรี แพร่ จันทบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ลำปาง เชียงราย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี เชียงใหม่

สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว กกต. ดำเนินการตามกรอบเวลา 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้งเมื่อ 28 มี.ค. 2564 ที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดให้ กกต.ประกาศรับรองผลในกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งมาโดยสุจริต โดยหลังจากนี้สำนักงาน กกต.จะเร่งยกร่างประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ประธาน กกต.ลงนาม และแจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อแจ้งต่อเทศบาลนั้น ๆ โดยหากเทศบาลใด สมาชิกสภาเทศบาลได้รับการประกาศรับรองครบทั้งหมด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเรียกประชุมเพื่อให้มีการเปิดสภาครั้งแรกตามที่กฎหมายกำหนด 

ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้งมา แต่มีเรื่องร้องเรียนว่าได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม หลังจากนี้ กกต.จะเริ่มพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ และหากจัดการเลือกตั้งใหม่จะทันกับกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทัน อาจจะต้องมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อนแล้วค่อยพิจารณาตรวจสอบในภายหลัง เพราะกฎหมายกำหนดให้ กกต. ต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้งซึ่งจะครบกำหนดกรอบระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 27 พ.ค. 2564

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png