วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

พช.ขอนแก่น ร่วม “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน” ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันนี้ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาววาสนา แก้วนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมกับนางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น จัดทำคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การสวมใส่ชุดผ้าไทยในการทำงานทุกวัน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูลและถ่ายทำคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้