วันพุธ, 28 กันยายน 2565

สพอ.น้ำพอง จัดพิธีปลูกผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

เมื่อวันที่ 30 มิย.263/นายสำเร็จ คำโหลน พัฒนาการอำเภอน้ำพองพร้อมทีมงานดำเนินการพิธีปลูกผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยอำเภอน้ำพองได้รับเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ นำมาปลูกขยายผลสู่การจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์ในระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเมล็ดพันธุ์จากแปลงพระราชทาน นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกครัวเรือนได้นำไปปลูก เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและบริโภคในครัวเรือน มีผู้ร่วมงาน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องในพื้นที่ตำบลวังชัยร่วมพิธีในครั้งนี้ จำนวน 100 คน
โดยนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ ณ สวนผักรวมบ้านเสียว ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น