วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ สร้างฝายชะลอน้ำบริเวณผืนป่าพื้นที่ปกปักทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-กฟผ.) เขื่อนอุบลรัตน์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ สร้างฝายชะลอน้ำบริเวณผืนป่าพื้นที่ปกปักทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-กฟผ.) เขื่อนอุบลรัตน์
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ พื้นที่ปกปักทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-กฟผ.) เขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณหัวงานฝั่งซ้าย ในพื้นที่ของ กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 พร้อมด้วย นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. นำจิตอาสาซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้าง กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมมือร่วมใจดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณผืนป่าปกปักทรัพยากร ตามลำห้วยขนาดเล็กที่มีศักยภาพ โดยดำเนินการต่อเนื่องจากฝายชะลอน้ำเดิมที่มีอยู่ ซึ่งมีขนาดเหมาะสมที่จะสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มเติมจากเดิม สำหรับฤดูฝนที่กำลังจะเข้ามา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศในพื้นที่ปกปักทรัพยากร เขื่อนอุบลรัตน์ ให้เกิดความชุ่มชื้น ส่งผลให้พรรณไม้นานาชนิดอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ในผืนป่าบริเวณดังกล่าวให้ยาวนานที่สุด อีกทั้งเป็นกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยมีจิตอาสาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และ เครือข่ายจิตอาสาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและเขื่อน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความสามัคคีกับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.และเครือข่ายชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและเขื่อน อย่างยั่งยืนต่อไป