การศึกษา » สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาตรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาตรี

22 เมษายน 2021
151   0


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาตรี
– คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้าและสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
– คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ดูรายละเอียด https://www.cdti.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0-2280-0551 ต่อ 3295,3296

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png