วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

จ.ขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ที่ สถานีรถไฟขอนแก่น

ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน การจัดตั้งครัว “พระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน2563 ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2563 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น และจะมีพิธีเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” โดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 12 มิถุนายน ที่สถานีรถไฟขอนแก่น โดย พระราชทานอาหารจาก “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ทุกวัน จำนวนวันละ 2,000 กล่อง

ทั้งนี้ แต่ละวันกำหนดให้มีการลงพื้นที่ออกเยี่ยมและมอบอาหารปรุงสุกใหม่และชุดธารน้ำใจฝ่าโควิด-19 ให้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมจำนวน10 ราย โดยกำหนดการออกเยี่ยมและมอบอาหารจำนวน 3 สาย ในแต่ละวัน สายที่ 1 มีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะ สายที่ 2 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะ และสายที่ 3 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อลงพื้นที่ออกมอบอาหารปรุงสุกใหม่และชุดธารน้ำใจฝ่าโควิด-19

นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดสรรข้าวกล่องจาก”ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2563 มอบให้กับเทศบาลนครขอนแก่น และอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอพระยืน อำเภอซำสูง อำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านฝาง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่อีกด้วย