วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ สามารถสั่งซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบ Rapid Test ทางออนไลน์ มาตรวจเองได้แล้ว

19 เม.ย. 2021
599

ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น สามารถสั่งซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบ Rapid Test ทางออนไลน์ มาตรวจเองได้แล้ว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีที่มีการนำชุดตรวจโควิด-19 แบบ Rapid Test มาจำหน่ายทางออนไลน์ พร้อมระบุว่าประชาชนสามารถซื้อมาตรวจเองได้เลยนั้น ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ชี้แจงว่า ชุดตรวจ Rapid Test เป็นการตรวจว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 หรือไม่ ซึ่งอาจได้ผลบวกและผลลบลวง หากตรวจแล้วได้ผลเป็นลบ และเข้าใจว่าตัวเองไม่มีเชื้อจะเป็นอันตราย นำเชื้อไปแพร่ให้กับผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว จึงไม่แนะนำให้ซื้อมาตรวจเอง .ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขไม่อนุญาตให้ขายชุดตรวจเร็ว หรือ Rapid Test ในช่องทางออนไลน์ ซึ่งชุดตรวจเร็วจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งจำหน่ายได้เฉพาะสถานพยาบาล โรงพยาบาลเฉพาะทาง คลินิกเวชกรรม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์หรือสหคลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือเทคนิคการแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งการตรวจและการแปรผลต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www3.dmsc.moph.go.th หรือโทร. 02 9510000.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กระทรวงสาธารณสุขไม่อนุญาตให้ขายชุดตรวจเร็วในช่องทางออนไลน์ และชุดตรวจ Rapid Test เป็นการตรวจว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 หรือไม่ ซึ่งไม่แนะนำประชาชนซื้อชุดตรวจใช้เอง ต้องตรวจและแปรผลโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น เพราะหากแปรผลผิด ทำให้แพร่เชื้อให้ผู้อื่นไม่รู้ตัว.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png