วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ผลิตภัณฑ์ ปู่ชีวก ปราณ ช่วยบำรุงตับ ฟื้นฟูตับ ลดอาการตับอักเสบ

17 เม.ย. 2021
496

ตามที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ปู่ชีวก ปราณ ช่วยบำรุงตับ ฟื้นฟูตับ ลดอาการตับอักเสบ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีผลิตภัณฑ์ ปู่ชีวก ปราณ ที่ระบุสรรพคุณว่าสามารถช่วยเรื่องตับได้ ไม่ว่าจะเป็นบำรุงตับ ฟื้นฟูตับ ลดอาการตับอักเสบนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อ ปราณ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) Pran (Dietary Supplement Product) อย. 13-2-01560-2-0071 ซึ่งในการยื่นขออนุญาตไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการบำรุงตับ ฟื้นฟูตับ ลดอาการตับอักเสบ ตามที่กล่าวอ้าง ซึ่งหากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค และต้องมีการแสดงคำเตือนดังกล่าวบนฉลาก หากผู้ป่วยหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทานเพื่อหวังผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคตับ และตับอักเสบ อาจเสียเงินเปล่า เสียโอกาสในการรักษา ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่ถูกต้อง.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 และสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการบำรุงตับ ฟื้นฟูตับ ลดอาการตับอักเสบ ตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif