การศึกษา » มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม”บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม”บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี 2564

12 เมษายน 2021
118   0

วันที่ 8 เมษายน 2564 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตามฮีตคองอีสาน “ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม แม้ในยามโควิด” ในงาน บุญเดือน 5แห่พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส ประจำปี 2564  ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ดร.คุรุจิต นาครทรรพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณบดีคณะต่างๆ เข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ตัวแทนส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยร่วมในกิจกรรม โดยในปีนี้มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การบูชาหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. ร่วมสรงน้ำพระพุทธศิลป์ถิ่นล้านช้างร่มขาว   สมมาอาวุโส  บูชาต้นดอกไม้หัตถประติมากรรม บูชาพญานาคราช 15ตระกูลผลงานปฎิมากรรมแกะสลักไม้ล้ม ตักบาตรดอกไม้ : อานิสงส์บุญแห่งการถวายพุทธบูชาศรัทธาแห่งชาวพุทธ  ประกวดขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขาร  ประกวดตบปะทาย ประกวดถ่ายภาพ พิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้ พระสงฆ์ 9 รูป

 รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สร้างพื้นที่แห่งนี้เพื่อเป็นพื้นที่แห่งศรัทธาความเชื่อ ความคิดและปรัชญาทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับประชาชน โดยมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากความศรัทธาและความร่วมมือของทุกคน และการทำงานอย่างทุ่มเทของบุคลากรเพื่อให้เราได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง การได้สมมาอาวุโสมันคือการแสดงออกถึงความกตัญญูทั้งต่อพ่อแม่ครอบครัว ต่อผู้มีพระคุณ ต่อสถาบัน ต่อประเทศชาติ เป็นอานิสงค์ให้ชีวิตก้าวหน้าไม่อับจน และเพื่อบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในคุณงามความดีและความกตัญญู”

001 1 1200x799

กิจกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 17.00 น.เป็นการเคลื่อนขบวนแห่พุทธบูชาและนางสังขารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่ คุ้มศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสีฐานต่อด้วยการแสดงชุด “ ฟ้อนฮีตเดือนห้าตรุษสงกรานต์อีสานบ้านเฮา” โดย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีจุดธูปเทียนและกล่าวคำบูชาหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. และสรงน้ำพระสรงน้ำตราพระธาตุพนมจำลอง พิธีกล่าวคำขอขมาผู้อาวุโสและรดน้ำสมมาผู้อาวุโส พิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้ พระสงฆ์ 9 รูป และพิธีตกแต่งเจดีย์ 12 นักษัตร  โดย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและตัวแทนผู้อาวุโส  ภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน และการแสดงแตรวงภาคกลางย้อนยุค จากขบวนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ได้มีการตั้งจุดคัดกรองป้องกันโรคและขอความร่วมมือผู้มาร่วมกิจกรรมให้ดำเนินการตามมาตรการซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

DSC05711 resize 1200x799

บรรยากาศในงานมีขบวนแห่งที่ตกแต่งด้วยดอกไม้และนางรำพร้อมด้วยนางสังขารที่เข้าร่วมประกวดจำนวน 7 ขบวนเคลื่อนผ่านคุ้มสีฐานท่ามกลางการตกแต่งพื้นที่ประดับไฟอย่างสวยงาม มีบุคลากรนักศึกษาให้ความสนใจร่วมงานชมความงดงามของขบวนตามรายทาง โดยมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนที่คอยให้คะแนนการประกวด โดยเมื่อขบวนเคลื่อนผ่านคณะกรรมการต่างได้จัดการแสดงที่เตรียมมาไว้ให้ได้ชมอย่างสวยงาม

DSC05750 resize 1200x799

ซึ่งผลของการประกวดนางสังขารในงาน บุญเดือน 5แห่พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส ประจำปี 2564  ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลพร้อมสายสะพายคือ นส.นครินทร์ ใจธรรม (พลอย) นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ชั้นปีที่ 3 จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าประกวดหมายเลข 7  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภรรยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัล   สำหรับรางวัลชนะเลิศขบวนแห่ ได้แก่ ขบวนแห่จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ รางวัลชนะเลิศขบวนแห่อันดับที่ 3 ได้แก่คณะนิติศาสตร์  อันดับที่ 2 ได้แก่สำนักงานอธิการบดี  รางวัลชมเชย ได้แก่ ขบวนจากสำนักหอสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  ทีมที่ได้รับรางวัลตบปะทายชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม”ยูนิคอน” จากคณะศิลปกรรมศาสตร์

ที่มาข่าว/https://th.kku.ac.th/60772/

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif