วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

ส.ป.ก. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 1/2564

09 เม.ย. 2021
404

   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้บริหาร ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม อาทิ นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

      การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ส.ป.ก. ประจำปี 2564 และการดำเนินงานของสายด่วน 1764 เพื่อรองรับการให้บริการที่ดี และการเผยแพร่ข่าวสารได้ถูกต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

430759
430760
430762
430763
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif