ข่าวรอบทิศ » รมช.กษ.ธรรมนัส และ รมช.รง.นฤมล รุดจัดเกษตรกรลงพื้นที่ คทช.เป้าหมาย แปลงที่ดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่

รมช.กษ.ธรรมนัส และ รมช.รง.นฤมล รุดจัดเกษตรกรลงพื้นที่ คทช.เป้าหมาย แปลงที่ดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่

9 เมษายน 2021
149   0

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน (รมช.รง.) ลงพื้นที่ตรวจราชการ การดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แปลงที่ดินตำบลเขาพนม ท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพนม อำภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ และนายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวรายงานความเป็นมา จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส ได้เป็นสักขีพยานในการจับสลากเกษตรกรชุดแรก จำนวน 72 ราย ลงแปลงที่ดินทำกิน มอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้กับผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินเพื่อนำไปปลูกบำรุงดินพร้อมทั้งหว่านเมล็ดปอเทืองและปลูกต้นรวงผึ้งในแปลงตัวอย่าง

        ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ตนยินดีที่ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่เขาพนม และร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลากลงตำแหน่งแปลงที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคน ซึ่งรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงที่ดินทำกิน จึงได้ดำเนินการจัดหาที่ดินของรัฐที่ทั้งมีอยู่เดิมและจากการยึดคืนตามคำสั่ง คสช. นำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ยากจนไร้ที่ทำกิน ทำกินในรูปแบบของ คทช. ซึ่งแปลงตำบลเขาพนมแห่งนี้ เป็นอีกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการที่มีความก้าวหน้าที่ตนได้ลงมาติดตามผลการดำเนินงานในวันนี้ สำหรับพี่น้องที่ได้รับสิทธิ ขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจ และโปรดมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งพี่น้องเกษตรกรทุกคนอย่างแน่นอน จะมีหน่วยงานต่าง ๆ บูรณาการกันเข้าไปดูแลส่งเสริมให้ท่านอยู่ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 ต่อไปตราบนานเท่านาน 

        นายสุริยน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า แปลงดังกล่าว ส.ป.ก. ได้ยึดคืนจากเกษตรกรที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ มีมติให้สิ้นสิทธิ และกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่ดินในรูปแบบ คทช. เนื้อที่ประมาณ 976 ไร่ โดยจัดเป็นแปลงรวมไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์ แบ่งเป็นแปลงเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย เนื้อที่ประมาณ 688-3-74 ไร่ 225 แปลง แปลงละประมาณ 3 ไร่ เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ประมาณ 98-3-13 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรมแปลงรวม ประมาณ 30 ไร่ 3 ตารางวา โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประมาณ 45 ไร่ 88 ตารางวา นอกจากนั้นเป็นพื้นที่ร่องน้ำ ถนนสายหลัก 3 สาย ระยะทางรวมประมาณ 4,987 เมตร และสายรอง 8 สาย ระยะทางรวมประมาณ 4,345 เมตร 

430551

        ปัจจุบันได้มีการคัดเลือกเกษตรกรผู้มีคุณสมบัติ และผ่านการทำประชาคมในพื้นที่เพื่อจัดเข้าพื้นที่ชุดแรกจำนวน 72 ราย และผู้ได้รับการคัดเลือกได้จัดตั้งสถาบันเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์การเกษตรชื่อว่า เมืองใหม่เขาพนม จำกัด ขออนุญาตใช้ที่ดินตามระเบียบ ส.ป.ก. หลังจัดเกษตรกรเข้าพื้นที่แล้ว ส.ป.ก. จะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินโดยเน้นแนวคิดตามนโยบายการตลาดนำการผลิต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 

        นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัด เข้ามาให้บริการให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

430552
430553
430554
430555
430556
430558
430559
430563
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif