วันพุธ, 27 กันยายน 2566

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่และร่วมหารือการดำเนินการบังคับคดีในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จว.เพชรบุรี

08 เม.ย. 2021
484

มื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ลงพื้นที่และหารือการดำเนินการบังคับคดีในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการหารือฯ พร้อมด้วย นายธเนตร พารา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดเพชรบุรี กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอท่ายาง ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลท่ายาง ผู้กำกับการสถานีตำรวจตำบลท่าไม้รวก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลกลัดหลวง เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขปัญหาที่ดิน สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน และกลุ่มเจรจาและระงับข้อพิพาท สำนักกฎหมาย ส.ป.ก. ตัวแทนจากสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เพชรบุรี ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือฯ และลงพื้นที่ ณ โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค (แปลงวิสาหกิจชุมชนสหพันธ์เกษตรกรเพชรน้ำหนึ่ง) ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

428527
428529
428533
428534
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif