ประกาศ!รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น ออกมาตรการคุมเข้มหลังพบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19

มีรายงานข่าวว่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คณะแพทยศาสตร์ จึงมีมติกำหนดมาตรการเพื่อให้การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเป็นไปตามมาตรการของประเทศและจังหวัดขอนแก่น ให้บุคลากรเกิดความปลอดภัย โดยประกาศใช้แผนการบริหารจัดการและวางแผนการรักษา เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 3-18 เม.ย.64

โดยให้กลุ่มบุคลากรที่มีการสัมผัสใกล้ชิดนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.-2 เม.ย.64 ให้ติดต่อหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อรายงานตัวและส่งรายชื่อมาที่งานเวชกรรมสังคม ส่วนนักศึกษาให้ส่งรายชื่อผ่านอีเมลล์ภาควิชาศัลยศาสตร์ ส่งรายชื่อกลุ่มเสี่ยงและย้ายผู้ป่วยไปอยู่ในหอผู้ป่วยเฉพาะเพื่อการเฝ้าระวัง และให้บุคลากรการเข้าทำการคัดกรองที่ ARI Clinic ใต้ตึก 2 ก ในวันที่ 3-4 เม.ย.64 และขอให้ผู้ที่เข้าร่วมงาน Magenta ตึก Hugz mall ในวันที่ 26 มี.ค.64 เวลา 18.00-24.00 น. (คอนเสิร์ต V Violet) ให้ไปรายงานตัวที่ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น และกักตัวทันที 14 วัน และสังเกตอาการ พร้อมทั้งเตรียมชี้แจง TIMELINE เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif