พัฒนาท้องถิ่น » พช.เขาสวนกวาง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

พช.เขาสวนกวาง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

1 เมษายน 2021
125   0

พช.เขาสวนกวาง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 2.1 : สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยยางศรีวิไล ม.15 ต.ดงเมืองแอม เวลา 09.00-16.30 น. /วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นางกุลวรรณ ภูประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 กิจกรรมประกอบด้วย
-สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
-ทำแบบประเมินตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด)
-วัดความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (GVH) ด้วยการประเมินแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 ครัวเรือน ซึ่งมุ่งเน้นให้เข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเป็นแบบอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศพพ.บ้านห้วยยางศรีวิไล​2.1 ๒๑๐๓๓๑ 5
ศพพ.บ้านห้วยยางศรีวิไล​2.1 ๒๑๐๓๓๑ 2
ศพพ.บ้านห้วยยางศรีวิไล​2.1 ๒๑๐๓๓๑ 0