วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พช.เขาสวนกวาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น.ณ ตลาดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง/นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ตลาดชุมชน กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ“โดยมีนางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในการนี้นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

https://bpicc.com/i/asFpz1
https://bpicc.com/i/asFA7f