วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

รัฐบาลยืนยัน เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เท่าเดิม จริงหรือ ?

01 เม.ย. 2021
431

ตามที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รัฐบาลยืนยัน เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เท่าเดิม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง ✅.กรณีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีเนื้อหาว่า รัฐบาลไม่มีแนวคิดที่จะขึ้นภาษีมูลคาเพิ่ม โดยยังคงเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เท่าเดิม ทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ซึ่งนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยว่า รัฐบาลยังไม่มีแนวคิดในการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ให้คงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ซึ่งอัตราส่วน 1 ใน 9 ของภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะถูกโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย.และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02-618-2323.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี.