กระทรวงสาธารณสุขประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสำคัญ ของขวัญวันผู้สูงอายุ2564 และพิธีรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ไทย

นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน“ของขวัญวันผู้สูงอายุ2564และพิธีรดน้ำขอพร สงกรานต์ไทย”โดยมีคุณณปภัชนฤคนธ์รองผู้อำนวยการ, คุณกัญจน์ณัฏฐ์ สังข์นาคหัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ, คุณนภาพรรณ หวังวรวงศ์, คุณวิทิต หวังวรวงศ์เตรียมจัดงานสำคัญณ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข โดย กองบริหารการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพคนไทยทั้งประเทศ การดำเนินงานรองรับยุทธศาสตร์ 20ปี เรื่องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรทุกช่วงวัย เป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ กำหนดจัดพิธีเปิดงาน “ของขวัญวันผู้สูงอายุ 2564และพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส สืบสานประเพณีวัฒนธรรมสงกรานต์ไทย” ได้รับเกียรติ โดย ประธาน ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ , ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต พร้อม คณะผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ กรมในกระทรวง ผู้สูงอายุ และสื่อมวลชน ร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 1อาคาร3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ FaceBook Live เพจ กระทรวงสาธารณสุข)

นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน“ของขวัญวันผู้สูงอายุ2564และพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย”จะจัดงานสำคัญ ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นของขวัญวันผู้สูงอายุ (14 เมษายน 2564)ภายในงานจะมีกิจกรรม อาทิเช่น เปิดชุดของขวัญเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1. การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมกันทั่วประเทศด้วย สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุด้วยBlue Book Application 2.เปิดตัวการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ที่พร้อมดำเนินการทั่วประเทศ Kick offออนไลน์จากส่วนกลางพร้อมทุกจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ แถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ และจัดแสดงนิทรรศการ ณ กระทรวงสาธารณสุข