ข่าวประจำวัน » ครม.เห็นชอบค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ วงเงิน 3,752 ลบ.

ครม.เห็นชอบค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ วงเงิน 3,752 ลบ.

30 มีนาคม 2021
158   0

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการค่าบริการสาธารณสุข ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงินรวม 3,752 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วงเงิน 3,652 ล้านบาท และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 100.32 ล้านบาท

ทั้งนี้ สปสช. จะจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถานพยาบาลอื่น ตามจำนวนผลงานบริการจริงที่เกิดขึ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกำหนด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการสถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับประชาชนทุกสิทธิ์ ในช่วงเดือนก.พ.-ก.ย.64 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนคนไทยประมาณ 67 ล้านคน

“คาดว่าจะช่วยลดงบประมาณในภาพรวมด้านการรักษาพยาบาล เพราะจะมีบริการตรวจคัดกรอง รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีน โควิด-19 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต้นทุนบริการน้อยกว่าการรักษาเมื่อป่วยแล้ว รวมทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19 หากภายหลังการรับวัคซีนโควิด-19 และเกิดผลกระทบข้างเคียงที่รุนแรง ยังจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือด้วย” โฆษกรัฐบาลกล่าว