วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครขอนแก่นประกาศผลเลือกตั้ง สท.-นายก(ไม่เป็นทางการ)

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 00.10 น. ณ บริเวณศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครขอนแก่น (ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น) นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มีการรายงานผลและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (อย่างไม่เป็นทางการ) ท่ามกลางบรรยากาศการให้กำลังใจอย่างคับคั่งจากผู้สนับสนุนของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น โดยมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ จำนวน 42,380 คน (จากผู้มีสิทธิ์ 88,339 คน) คิดเป็น 47.97 % ซึ่งมีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (อย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้
*ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (1 คน)
อันดับ 1 คือ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ เบอร์ 3 ได้ 16,986 คะแนน
อันดับ 2 คือ นายชัชวาล พรอมรธรรม เบอร์ 2 ได้ 16,101 คะแนน
อันดับ 3 คือ นายอุดมการณ์ วรกิจ เบอร์ 5 ได้ 2,370 คะแนน
อันดับ 4 คือ นายวสันต์ ชูชัย เบอร์ 1 ได้ 1,154 คะแนน
อันดับ 5 คือ นายชานนท์ นาประเสริฐกูล เบอร์ 4 ได้ 1,025 คะแนน
*ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เขต 1 (6 คน)
อันดับ 1 คือ นางสาวณัฐนิขา บุษมงคล เบอร์ 3 ได้ 2,945 คะแนน
อันดับ 2 คือ นายอาณากร มาศอมรพันธุ์ เบอร์ 5 ได้ 2,928 คะแนน
อันดับ 3 คือ นายวสันต์ ศรีดรราช เบอร์ 4 ได้ 2,879 คะแนน
อันดับ 4 คือ นายสุเทพ บัวภา เบอร์ 6 ได้ 2,852 คะแนน
อันดับ 5 คือ นายสรกฤช ศรีปาน เบอร์ 2 ได้ 2,848 คะแนน
อันดับ 6 คือ นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ เบอร์ 1 ได้ 2,788 คะแนน
*ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เขต 2 (6 คน)
อันดับ 1 คือ นางสาวนริสศรา เรืองศร เบอร์ 7 ได้ 3,741 คะแนน
อันดับ 2 คือ นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์ เบอร์ 9 ได้ 3,675 คะแนน
อันดับ 3 คือ นายณัฏฐกฤษยิ์ พฤกษะศรี เบอร์ 3 ได้ 3,661 คะแนน
อันดับ 4 คือ นางสาวธัญชนก สิทธิไกรพงษ์ เบอร์ 2 ได้ 3,596 คะแนน
อันดับ 5 คือ นายเสกสิทธิ์ โฆษิตวุฒิ เบอร์ 8 ได้ 3,595 คะแนน
อันดับ 6 คือ นางสาวเกศินี วายทองคำ เบอร์ 6 ได้ 3,558 คะแนน
*ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เขต 3 (6 คน)
อันดับ 1 คือ นายกฤษฏิ์ สรรพโส เบอร์ 3 ได้ 4,937 คะแนน
อันดับ 2 คือ นายกิตติศักดิ์ นามสีลี เบอร์ 5 ได้ 4,809 คะแนน
อันดับ 3 คือ นายโสภัณ ชาญป่าไพร เบอร์ 2 ได้ 4,806 คะแนน
อันดับ 4 คือ นายชานนท์ ชนิตรวงศ์ เบอร์ 4 ได้ 4,705 คะแนน
อันดับ 5 คือ นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ เบอร์ 1 ได้ 4,607 คะแนน
อันดับ 6 คือ นายธนิต สมยา เบอร์ 6 ได้ 4,381 คะแนน
*ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เขต 4 (6 คน)
อันดับ 1 คือ นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ เบอร์ 7 ได้ 2,802 คะแนน
อันดับ 2 คือ นายสยมพร วรรณูปถัมภ์ เบอร์ 9 ได้ 2,684 คะแนน
อันดับ 3 คือ นายรัชตะ รัชตะวินิจ เบอร์ 8 ได้ 2,627 คะแนน
อันดับ 4 คือ นางสาวพุทธธิตา ดิลกกัลยากุล เบอร์ 3 ได้ 2,611 คะแนน
อันดับ 5 คือ นายอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง เบอร์ 2 ได้ 2,487 คะแนน
อันดับ 6 คือ ว่าที่ร้อยตรี บัญชา สิงห์คำป้อง เบอร์ 10 ได้ 2,410 คะแนน
ทั้งนี้ การประกาศผลในครั้งเป็นเพียงการผลอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นอีกครั้ง หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (อย่างเป็นทางการ) เทศบาลนครขอนแก่น จะรายงานให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป
ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจ้งเหตุที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 – 4 เมษายน 2564 ซึ่งท่านสามารถแจ้งเหตุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main