วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ข่าวบิดเบือน เปิดให้ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านแอปฯ MyMo

28 มี.ค. 2021
377

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เปิดให้ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านแอปฯ MyMo ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน.กรณีการนำเสนอบทความผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปของแอปพลิเคชัน MyMo และได้แนะนำให้ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอปดังกล่าว ทางธนาคารออมสิน ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว พูดถึงคุณสมบัติทั่วไปของแอปพลิเคชัน MyMo นั้นจริง .แต่ในส่วนการแนะนำให้ลงทะเบียนกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นข้อมูลเก่าที่ธนาคารเคยเปิดให้ลงทะเบียนเงินกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก แต่เนื่องจากปัจจุบันได้ปิดลงทะเบียนกู้เงินสินเชื่อดังกล่าวไปตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้ว.ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ธนาคารออมสิน GSB Society หรือ โทร 1115.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การแนะนำให้ลงทะเบียนกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเป็นข้อมูลเก่าที่ธนาคารเคยเปิดให้ลงทะเบียน แต่ปัจจุบันได้ปิดลงทะเบียนกู้เงินสินเชื่อดังกล่าวไปตั้งเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้ว.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง