วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ฤดูร้อนปี 2564 อุณหภูมิอาจสูงถึง 45 องศาเซลเซียส

26 มี.ค. 2021
465

ตามที่ได้มีการออกคำเตือนเกี่ยวกับเรื่อง ฤดูร้อนปี 2564 อุณหภูมิอาจสูงถึง 45 องศา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีข้อความที่แชร์ว่า หน้าร้อนในปีนี้ (2564) อุณหภูมิจะสูงถึง 45 องศาเซลเซียสนั้น ทางกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2564 ฤดูร้อนของประเทศไทยปีนี้คาดว่า จะเริ่มในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งช้ากว่าปกติ 1 – 2 สัปดาห์และจะสิ้นสุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม .ส่วนลักษณะอากาศจะไม่ร้อนอบอ้าวมาก โดยจะมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะ ๆ และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในบางช่วง สลับกับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบนประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งจะใกล้เคียงค่าปกติ (ค่าปกติ 35.4 องศาเซลเซียส) แต่จะต่ำกว่าปีที่แล้ว (ช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ. 2563 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 36.1 องศาเซลเซียส) ส่วนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 10 – 20.บริเวณประเทศไทยตอนบน ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงช่วง กลางเดือนมีนาคม จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวันกับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .จากนั้นช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จะมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะๆ และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในบางช่วง อุณหภูมิสูงที่สุด 40 – 43 องศาเซลเซียส และจะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งอาจมีลูกเห็บตกลงในบางแห่ง ซึ่งจะช่วยคลายความร้อนลงไปได้ ทั้งนี้เนื่องจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ประกอบกับจะมีลมใต้หรือลม ตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุม .ส่วนช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยจะมีอากาศร้อนอบอ้าวหลายพื้นที่ในบางวัน กับจะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ เนื่องจากลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทน.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมอุตุนิยมวิทยา สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th โทรสายด่วน 1182.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2564 พบว่าอุณหภูมิสูงที่สุด อยู่ที่ 40 – 43 องศาเซลเซียส ในช่วงช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.