วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ชาวอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นร่วมแบ่งปันสิ่งของเพื่อยังชีพในตู้ปันสุข

นายทวิช พิมพะ นายอำเภอพระยืน นำทีมพัฒนาการอำเภอพระยืน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อส. ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์ผัก และเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผักสวนครัว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพระยืน ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร (foodbank) โดยชนิดพืชที่ปลูกได้แก่ คะน้า มะเขือพริก มะละกอ และผักบุ้ง เพื่อเป็นธนาคารอาหาร และลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ พร้อมนำผลผลิตร่วมแบ่งปันสิ่งของเพื่อยังชีพในตู้ปันสุข ณ ตู้ปันสุขที่ว่าการอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น