วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ข่าวบิดเบือน ธ.กรุงไทยให้กู้สินเชื่อ 100,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ รู้ผลภายใน 5 นาที

25 มี.ค. 2021
502

ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับเรื่อง ธ.กรุงไทยให้กู้สินเชื่อ 100,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ รู้ผลภายใน 5 นาที ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารกรุงไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน.จากที่มีการใช้ข้อความพาดหัวข่าวว่า สินเชื่อกรุงไทย ให้ยืม 100,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ รู้ผลภายใน 5 นาที โดยเนื้อหาเป็นการพูดถึงสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย 2 แบบนั้น ทางธนาคารกรุงไทย ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เป็นการนำข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงไทยใจดี และสินเชื่อ Smart Money มานำเสนอรวมกัน และนำเสนอไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเข้าใจผิดได้ ซึ่งการพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร และมีเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด.ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money และกรุงไทยใจดี มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนี้.รายละเอียดของสินเชื่อ Smart Money – สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี – ผู้ประกอบการทั่วไป รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี.คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี2. ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี.เอกสารที่ใช้สมัคร1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2. สำเนาทะเบียนบ้าน3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้4. Statement- บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน- ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)5. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ.ในส่วนของสินเชื่อกรุงไทยใจดี สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีบัญชีเงินเดือนของธนาคารกรุงไทยและได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อ “กรุงไทยใจดี” ผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลแบบหมุนเวียน ที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยมีวงเงินสูงสุด 0.7 เท่าของรายได้สุทธิเฉลี่ยที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ที่รับเงินเดือน.ดังนั้นข้อมูลและภาพที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางธนาคารกรุงไทย หรือหากต้องการตรวจสอบหน้าจอแสดงผลสถานะการลงทะเบียน สามารถติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก Krungthai Care หรือโทร 02-111-1111.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการนำข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงไทยใจดี และสินเชื่อ Smart Money มานำเสนอรวมกัน โดยสินเชื่อทั้งสองมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน หากอ่านไม่ครบ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเข้าใจผิดได้.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารกรุงไทย