วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ออมสิน จับมือ SAWAD เปิดตัว บจ.เงินสดทันใจ ลุยธุรกิจจำนำทะเบียนรถ ดอกเบี้ย 14.99% ต่อปี

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นและผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร SAWAD ร่วมแถลงข่าวการร่วมทุนกับ SAWAD โดยเปิดตัวบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ทำธุรกิจจำนำทะเบียนรถ เริ่มด้วยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ ดอกเบี้ยต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ 14.99% ต่อปี หรือเท่ากับ 0.69% ต่อเดือน ซึ่งธนาคารมีเป้าหมายที่จะผลักดันภารกิจธนาคารเพื่อสังคม หรือ Social Bank เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่าย ด้วยต้นทุนที่เป็นธรรมหรือถูกลง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน บมจ.SAWAD บมจ.ทิพยประกันภัย และบมจ.ทิพยประกันชีวิต ร่วมงาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 https://www.gsb.or.th/news/gsbpr10/