วันพุธ, 27 กันยายน 2566

สถาบันมาตรวิทยา หนุนคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 จ.ปทุมธานี ส่งทีมงานลงพื้นที่สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ

25 มี.ค. 2021
361

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินหน้าส่งทีมผู้เชี่ยวชาญสอบเทียบ (Calibration) เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัสในพื้นที่ จ.ปทุมธานี มุ่งเพื่อสนับสนุนมาตรการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือไปยังเทศบาลนครรังสิต และ เทศบาลเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อส่งทีมผู้เชี่ยวชาญสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัสที่ใช้คัดกรองตามหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ จ.ปทุมธานี  เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้แก่การคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็น 1 กิจกรรมใต้โครงการ บริการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส (Non Contact Infrared Thermometer) สำหรับสถานพยาบาลและหน่วยบริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดกิจกรรมดังกล่าวนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหารและทีมงานจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ฯ ที่ผ่านการสอบเทียบและได้รับการรับรองแล้ว (Certified) ให้แก่นายสมชาย สีวะรมย์  ปลัดเทศบาลนครรังสิต และ นายอธิวัฒน์ ทวีโชควรพัฒน์ รองปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ในหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้  และหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อสร้างมาตรฐานในการคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิให้แก่ผู้ใช้งานตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน 

สำหรับสถานพยาบาลและหน่วยบริการประชาชนที่มีความสนใจและจำเป็นในการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอเข้าร่วมโครงการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัสฟรี ได้ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทร. 0 2577 5100 ต่อ 2309 คุณสุวัฒนา หรือ http://www.nimt.or.th/main/?p=35114