วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

เสกสรร ปั้นยูทูบรับเชิญ ม.ขอนแก่น จัดอบรมYouTube แนะเปิดสร้างรายกระตุ้นยอดขาย ฝ่าวิกฤติยุคโควิด – 19

เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดอบรมการผลิตคอนเทนต์ ดารเริ่มเป็นยูทูบเบอร์ เพื่อเปิดการสร้างรายได้เสริมการตลาดออนไลน์  ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยเศรษฐกิจเมืองให้พ้นวิกฤติโควิด – 19  มีอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนายชุมพร  พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ  พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชียวชาญด้านการสร้างรายได้จากยูทูบ คุณเสกสรร  เทิดสิริภัทร  (เสกสรร ปั้น Youtube) โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมเป็นชุมชนทั้งหมด 95 ชุมชน กลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชน และเครือข่ายจิตอาสา ซึ่งมีผู้สนใจตอบรับเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน  โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอน โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า การอบรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมนโยบายด้าน People การส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคม ตามบทบาทหน้าที่ “การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม”ด้วยการเน้นการบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating Shared Value : CSV) โดยปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการรับใช้ปวงชนในหมู่ประชาคมมหาวิทยาลัยและความร่วมมือร่วมใจของประชาคมในการให้บริการสังคม ใช้ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพลังความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและนักศึกษา ในการสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมกับชุมชนระดับต่างๆ ในการแก้ปัญหาและนำพาสังคม

“สถานการณ์การระบาดของโรควิด- 19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยเฉพาะประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะระบบเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทำให้ผู้ประกอบการและพนักงานจำนวนมาก ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ ทั้งการหยุดงานชั่วคราว ลดจำนวนพนักงาน หรือ ปิดกิจการ จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดบริการด้านสถานที่สัมมนา ประชุม โรงแรมที่พัก ผู้ขับรถแท็กซี่ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงมุ่งช่วยผู้ประกอบการ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ให้บริการวิชาการตามองค์ความรู้ที่หน่วยงานมีอยู่ โดยกองสื่อสารองค์กร มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อในด้านต่างๆ  จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการเสริมทักษะด้านการผลิต คอนเทนต์ การเป็นยูทูบเบอร์ ส่งเสริมการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ช่วยเหลือชุมชนต่างๆในจังหวัดขอนแก่น 95 ชุมชน และเครือข่ายวิทยุชุมชน ค่ะเครือข่ายชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ผ่านช่วงวิกฤตในสถานการณ์การระบาดโควิด – 19 ไปอย่างราบรื่นและสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปอย่างยั่งยืน”

คุณเสกสรร  เทิดสิริภัทร เจ้าของช่อง เสกสรร ปั้น Youtube  ได้บรรยายพิเศษเรื่อง การส้รางรายได้จากยูทูบ มีเนื้อหาประกอบด้วย  การวางกลยุทธ์เตรียมเนื้อหาทำวิดีโอ รูปแบบวีดีโอที่ช่วยเพิ่มยอดขาย Workshop ฝึกใช้อุปกรณ์ทำวิดีโอ ฝึกถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพ ตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน  ปรับแต่งช่องยูทูบแบบมืออาชีพ พร้อมทั้งฝากแง่คิดสำหรับผู้เริ่มต้นทำยูทูบว่า

“การเริ่มต้นยูทูบ จะเจอเสียงวิจารณ์จากผู้อื่นมากมาย แต่เชื่อว่ามันทำได้จริงให้เชื่อมั่นในตัวเอง ที่จะสร้างยอดขาย สร้างรายได้ได้จริง ถึงตอนนั้นนอกจากจะสร้างรายได้อย่างมหาศาลแล้ว ยังภาคภูมิใจในตัวเอง ขอให้ทุกท่านมุ่งมั่น เชื่อมั่นตนเอง ทุกคนทำได้”

ที่มาข่าว/kku

ถ่ายภาพ/นิตยา สุวรรณสิทธิ์

IMG 2423
IMG 2413
IMG 2380
IMG 2406
IMG 2385
IMG 2370
IMG 2432
IMG 2343
IMG 2394
IMG 2399
IMG 2363