วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

พช.เขาสวนกวาง ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามการขุดปรับสภาพพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ

พช.เขาสวนกวาง : ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามการขุดปรับสภาพพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ เพื่อป้องกันการขุดผิดแบบ และจัดเตรียมต้นไม้ในวันเอามื้อสามัคคี 24,25 มีนาคม 2564
เมื่อวันรที่ 23 มีนาคม 2564 นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” ลงพื้นที่ติดตามการขุดปรับสภาพพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบเพื่อป้องกันการขุดผิดแบบ และปักหมุดแปลงครัวเรือนต้นแบบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขุดปรับสภาพพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ นางทองยุ้น อรัญมาลา หมู่ 3 ตำบลดงเมืองแอม จำนวน 1 แปลง
นางกุลวรรณ ภูประพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ติดต่อประสานขอรับพันธุ์ไม้จาก สวนรุกขชาติ อำเภอเขาสวนกวาง (หัวหน้าฬฎาวรรณ พันธุ์งาม หัวหน้าสวนรุกขชาติเขาสวนกวาง) และสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เพื่อรับต้นไม้ไว้ให้ประชาชนปลูกเอามื้อสามัคคีที่แปลงนายวิทูลย์ ศิริก้อม หมู่ 6 ตำบลดงเมืองแอม และนางหนูอินทร์ ดวงแข หมู่ 13 ตำบลคำม่วง

332020
332017