วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ “4 เรื่องใหม่..ในตลาดทุน ยุค New Normal”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมฟังสัมมนาใหญ่แห่งปี “4 เรื่องใหม่..ในตลาดทุน ยุค New Normal” ครอบคลุมเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืน การเงินยุคดิจิทัล โลกการทำงานกับการบริหารทรัพยากรบุคคลต่าง generation รวมถึงเส้นทางสู่วิชาชีพในตลาดทุน และอีกหลากหลายมุมมองที่น่าสนใจจากกูรูระดับแนวหน้าในแวดวงการเงิน จัดขึ้นสำหรับอาจารย์โดยเฉพาะ! เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดงานวิจัยและเป็นแนวทางในการแนะแนวการปรับตัวให้แก่นิสิตนักศึกษา สัมมนาจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ 2 วัน เสาร์ที่ 27 มี.ค. และเสาร์ที่ 3 เม.ย. 2564 เวลา 8.30-12.30 น. รับชมสดผ่าน Webex ลงทะเบียนที่ https://shorturl.asia/0mfMb

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2009 9840 ไม่มีค่าใช้จ่าย