วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงท่องเที่ยว 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 เดือน และการเดินทาง 8 จังหวัดเฝ้าระวัง

23 มี.ค. 2021
550

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงท่องเที่ยว 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 เดือน และการเดินทาง 8 จังหวัดเฝ้าระวัง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.จากที่มีการส่งต่อข้อความอ้างกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงท่องเที่ยว 6 ประเทศ เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมถึงการเดินทาง 8 จังหวัดที่เฝ้าระวัง ทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่งขณะนี้ไม่มีการประกาศขอความร่วมมือ หรือสั่งห้ามเดินทางตามกรณีดังกล่าวจากหน่วยงานรัฐใดทั้งสิ้น ซึ่งหากมีความคืบหน้าใด ทางกรมควบคุมโรคจะออกประกาศอย่างเป็นทางการให้ประชาชนรับทราบอย่างแน่นอน.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมควบคุมโรค สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/index.php หรือโทร. 1422 ได้ตลอด 24 ชม..บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ขณะนี้ไม่มีการประกาศขอความร่วมมือ หรือสั่งห้ามเดินทางตามกรณีดังกล่าวจากหน่วยงานรัฐใดทั้งสิ้น.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข