วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

เหล่ากาชาดขอนแก่น มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอชนบท

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64/ที่หอประชุมอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางชะตา ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอชนบท จากเหตุการณ์ภัยพิบัติ พายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2564 เป็นเหตุให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวนมากในพื้นที่ตำบลชนบท, ตำบลศรีบุญเรือง, ตำบลโนนพะยอม, ตำบลกุดเพียงขอม และตำบลวังแสง รวมจำนวน 585 หลังคาเรือน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว และอยู่ในช่วงการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่พี่น้องที่ประสบวาตภัยนั้น เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรการกุศลที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยยึดหลักมนุษยธรรมและเมตตาธรรมตามมาตรฐานกาชาดสากล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จึงได้นำถุงยังชีพเพื่อนำมาเป็นธารน้ำใจ ให้แก่พี่น้องอำเภอชนบทที่ประสบวาตภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ประสบวาตภัยต่อไป

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น

164432896 1633872906796601 4701961478926892867 n
163816441 1633876690129556 4624696177162456353 n