วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

“PACO เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก”

ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  พร้อมด้วย สมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ สมศักดิ์  เลิศขจรกิตติ รองประธานฝ่ายผลิต บมจ. เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องปรับอากาศรถยนต์ทดแทน ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,400 ล้านบาท ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PACO”