วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ขอนแก่น พิธีมอบทุนเพื่อการศึกษา ปีที่ 8 (ปีการศึกษา2563 )

เมื่อวันที่21มี.ค.64 ณ.อาคารรัตนาภรณ์ บริเวณลานกิจกรรม ของ ร.ร.อมตวิทยา-วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ
ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ เลขานุการ กองทุนหรู บุญศรี อมตวงศ์ /ผอ.รร.อมตะวิทยา-วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น พร้อมคณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และพระภิกษุสงฆ์ เดินทางเข้าร่วมงานเพื่อรับมอบทุนการศึกษาปีที่ผ่านมาจำนวน 2,121 ทุน เป็นเงิน 3,934,700 บาท


สำหรับ ปีการศึกษา2563 (2564) เป็นครั้งที่ 8 โดยมี นายคารม คำพิทูรย์ นายอำเภอหนองสองห้องมาเป็นประธาน เปิด เพื่อมอบทุน แก่นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุสงฆ์ ที่ได้รับทุน ตามคุณสมบัติ ดังกล่าวซึ่งมีจำนวน ทั้งสิ้น 363ทุน รวมเป็นเงิน 624,400 บาท
อนึ่ง สถานศึกษาโรงเรียนอมตวิทยา -วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรองวิทยะฐานะ เมื่อปี 2503 ปัจจุบันมีอายุนานกว่า 60 ปี ผลิตบุคคลากร เป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นสถาบันแหล่งสร้างโอกาสพัฒนาความรู้ การศึกษา สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ ที่สำคัญเป็นสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกันสามปีซ้อน ดังคำขวัญว่า ผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน เปิดสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา คติสโลแกนว่า “ เรียนดี การกีฬาเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม “
ผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเข้ากองทุนหรู-บุญศรี อมตวงศ์ สามารถติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพฑ์ 043-491036 โทรสาร 043-491800
ไลน์ หรือID:@amataschool ในเวลาทำงาน
ในการมอบทุนครั้งนี้มี แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริจาคและสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว/.ภัสสะ บุญธรรม.รายงาน.