วันพุธ, 27 กันยายน 2566

กรมสรรพากร อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการออนไลน์ และชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ม 1 ก.ค.63 สอดรับยุค New Normal

กรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการออนไลน์ และชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ม ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้สอดรับการใช้ชีวิตยุค New Normalสร้างมาตรฐานใหม่แบบ One-Stop Service บนโลกออนไลน์ ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้ในภาพรวมมีผู้เสียภาษีมาใช้บริการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และยกระดับมาตรฐานการให้บริการรองรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตยุค New Normal โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป กรมสรรพากรจึงสนับสนุนให้ผู้ที่ยื่นแบบทุกประเภทภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต หากมีภาษีที่ต้องชำระ สามารถชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายช่องทาง เช่น e-Payment, Internet Banking,
Mobile Banking เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามโครงการ Tax From Home โดยประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถเลือกช่องทางการชำระภาษีได้ตามที่ปรากฏข้อมูลในชุดชำระเงิน (Pay In Slip) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีสามารถทำธุรกรรมภาษี
กับกรมสรรพากรได้จากที่บ้านแบบ One-Stop Service ไม่ต้องเดินทาง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับผู้ที่ยื่นแบบภาษีออนไลน์ไว้ก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และได้พิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay In Slip) ที่มีข้อความ “เคาน์เตอร์สรรพากร/RD Counter” ไว้แล้ว รวมทั้งกรณีบุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบชำระภาษีไว้แล้ว และใช้สิทธิผ่อนชำระ 3 งวด เมื่อได้ชำระงวดใดงวดหนึ่งที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไปแล้ว ยังคงชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาต่อไปได้จนครบจำนวน อย่างไรก็ดีเพื่อรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคม ร่วมกันป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ในระลอกต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้เสียภาษีใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง เพราะสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย”
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. ๑๑๖๑