วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

“กอช. ขอเชิญชวนพระภิกษุสงฆ์ สามเณร สร้างวินัยการออมกับ กอช.”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ขอเชิญชวนพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อายุ 15 – 60 ปี วางแผนออมเงินไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี ขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐสูงสุด 1,200 บาทต่อปี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิและสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า จากการบรรยายให้ความรู้การวางแผนทางการเงิน การออมเงินให้คณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง 14 กลุ่ม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 407 โรงเรียน ครอบคลุมพระภิกษุสงฆ์และสามเณรทั่วประเทศ ได้การตอบรับและสนใจออมเงินกับ กอช. โดยรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐบาล ทั้งนี้ กอช. จึงขอเชิญชวนพระภิกษุสงฆ์ สามเณร วางแผนการออมเงินไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี และเป็นตัวอย่างในการสร้างวินัยการออมให้กับประชาชนและชุมชนรอบวัด โดยตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติก่อนการสมัครสมาชิกได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีสิทธิสมัคร เพียงกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศสำหรับการออมเงินกับ กอช. ผู้ที่มีอายุ 15 – 60 ปี เริ่มต้นออมเงินขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี และรับเงินสมทบจากรัฐเพิ่มสูงสุด 1,200 บาทต่อปี ตามช่วงอายุของสมาชิก (การรับเงินสมทบเป็นไปตามเงื่อนไข พ.ร.บ. กอช.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”