วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์ ❌ สมุนไพรต้านโควิด-19 แก้ภูมิแพ้ ลมพิษหวัด-ไซนัส หอบหืด และไทยรอยด์เป็นพิษ

22 มี.ค. 2021
598

ตามที่มีข้อความชวนเชื่อถึงประเด็นสุขภาพเรื่อง สมุนไพรต้านโควิด-19 แก้ภูมิแพ้ ลมพิษหวัด-ไซนัส หอบหืด และไทยรอยด์เป็นพิษ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีแนะนำยารักษาได้หลากหลายโรค ทั้งต้านโควิด-19 แก้ภูมิแพ้ ลมพิษหวัด-ไซนัส หอบหืด และไทยรอยด์เป็นพิษ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่ปรากฏดังกล่าวแล้วนั้นพบว่า มีส่วนประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร ปักคี้ กระเทียม รากปลาไหลเผือก ใบกํายานโอมาน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสูตรตํารับแล้ว เห็นว่าไม่ได้มีสรรพคุณ ต้านโควิด-19 แก้ภูมิแพ้ ลมพิษ หวัด-ไซนัส หอบหืด และไทยรอยด์เป็นพิษ ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด .โดยทั้งนี้จากการสืบค้น ข้อมูลวิชาการก็ไม่พบปรากฏหลักฐานข้อมูลการวิจัยถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 และสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีสรรพคุณ ต้านโควิด-19 แก้ภูมิแพ้ ลมพิษ หวัด-ไซนัส หอบหืด และไทยรอยด์เป็นพิษ ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด รวมถึงไม่พบปรากฏหลักฐานข้อมูลการวิจัยถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข