วันพุธ, 27 กันยายน 2566

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จว.พระนครศรีอยุธยา

19 มี.ค. 2021
938

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ 1,2,8 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ตามแผนการตรวจราชการของ ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับและร่วมประชุม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

     โอกาสนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ สนองนโยบายของ ส.ป.ก. ต่อไป

405808
405810
405806
405807