วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ป่าสาธารณประโยชน์ บ้านหนองบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

*** ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว นะป๋าสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอน้ำพอง องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ 23 ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนพันธุ์ต้นกล้าไม้ จำนวน 3,000 ต้น ประกอบด้วย พะยูง ตะเคียนทอง ประดู่ป่า แคป่า มะค่าโมง กำลังพล และอุปกรณ์ดำเนินการ และปล่อยพันธุ์ปลากินพืชจำนวน 25,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนต่อไป