วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำ อสม. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่องวัคซีนโควิด-19 ในประเทศ

วันนี้ (17 มีนาคม 2564)  เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดีเด่นระดับชาติ จำนวน 17 ราย แบ่งเป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติ 12 สาขา จำนวน 12 ราย สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 ราย และการจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย  เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2564  โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายประทีป กีรติ เรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย การเมือง นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย   

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณ อสม. ทั่วประเทศกว่า 1.05 ล้านคน จากการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เห็นศักยภาพของระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็ง ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชนและภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ถือเป็นด่านหน้าสำคัญที่ทำงานร่วมกับหมอครอบครัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จนเป็นที่ยกย่องและชื่นชมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ตอกย้ำศักยภาพของระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยที่มีความเข้มแข็ง  ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  อสม. ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะนักจัดการสุขภาพชุมชนในการให้ความรู้ สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพด้วย  ทั้งนี้ “การไม่ป่วย ย่อมดีกว่าป่วยแล้วรักษา” เพราะสามารถลดปัญหาค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ จึงขอฝากให้ อสม. ต้องดูแลสุขภาพตนเองด้วย เพื่อจะได้มีร่างการแข็งแรง สมบูรณ์ในการไปดูแลผู้อื่น ด้วย 
นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า วานนี้ ตนเองและคณะรัฐมนตรีบางส่วนได้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามคำแนะนำของแพทย์แล้ว  ซึ่งถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย รัฐบาลมีความตั้งใจจัดหาวัคซีน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อ “คืนรอยยิ้มให้กับประเทศไทย” จึงฝาก อสม. ช่วยให้ความรู้ ความเข้าใจรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนถึงความปลอดภัยและข้อดีของการรับวัคซีนโควิด 19  ด้วย

นายกรัฐมนตรียังกล่าวกับผู้แทน อสม. ซึ่งใกล้ชิดกับชุมชนให้มีส่วนร่วมกับรัฐบาล สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในมิติต่างๆ โดยเฉพาะ การสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้ไทยพ้นปัญหาความยากจน ขณะเดียวกัน รวมทั้งเรียนรู้ความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอีกด้วย