วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

บขส. เปิดจองตั๋วล่วงหน้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า บขส. ได้เปิดให้บริการจองตั๋วล่วงหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมในการจัดรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ลดปัญหาความแออัดในการเข้าใช้สถานี รวมถึงป้องกันปัญหาผู้โดยสารตกค้าง

อย่างไรก็ดี บขส. จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนมีนาคม 2564 เพื่อเตรียมแผนจัดการเดินรถและอำนวยความสะดวกรองรับประชาชน ที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยเชื่อว่าปีนี้จะมีผู้ใช้บริการรถโดยสารเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีการผ่อนคลายการเดินทางและเป็นเทศกาลที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บขส. ยังคงใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารและบนรถโดยสารอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุด ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ ดังนี้

1. ตรวจคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร

2. จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

3. กำชับให้พนักงานและผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

4. ขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ขณะใช้บริการในสถานีขนส่ง

5. ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสแกนคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนในทุกเส้นทาง

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าว สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางการจำหน่ายตั๋วของ บขส. อาทิ เว็บไซต์ บขส. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ สำหรับผู้ใช้สิทธิโครงการ “เราชนะ” และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศเท่านั้น ไม่สามารถจองทางออนไลน์ได้

ปัจจุบัน บขส. เปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวม 368 เที่ยววิ่ง จากปกติ 426 เที่ยววิ่ง คิดเป็น 86% ของจำนวนเที่ยววิ่งทั้งหมด โดย บขส.ยังคงหยุดให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง