วันพุธ, 27 กันยายน 2566

สมาคมทหารผ่านศึกข้าราชการบำนาญจังหวัดร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าว การจัดงานแสดงสดมินิคอนเสิร์ตการกุศลโครงการปันน้ำใจสู่เพื่อนทหารผ่านศึก

            วันที่ 15 มี.ค.64 สำนักงานสมาคมทหารผ่านศึกข้าราชการบำนาญจังหวัดร้อยเอ็ด   ที่ วัดสระแก้ว ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด นาวาอากาศโทมนัสจันทร์จารุนายกสมาคมทหารผ่านศึกข้าราชการบำนาญจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดแถลงข่าวการจัดแสดงสดมินิคอนเสิร์ตการกุศลโครงการปันน้ำใจสู่เพื่อนทหารผ่านศึก (ศิลปิน  แนนซี่  ท็อปไลน์ )  โดยมีรองประธาน /คณะทำงานและสมาชิกสมาคมฯร่วมกันแถลงข่าว  เนื่องด้วยสมาคมทหารผ่านศึกข้าราชการบำนาญจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เตรียมการจัดการแสดงสดมินิคอนเสิร์ตการกุศลโครงการปันน้ำใจสู่เพื่อนทหารผ่านศึกเพื่อหารายได้เป็นกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ / เจ็บป่วยทุกคลภาพ / ขาดผู้อุปการะดูแล  และจัดหาครุภัณฑ์สายแพทย์ได้แก่เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง  / รถเข็นสำหรับผู้พิการและไม้เท้า มินิคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00 – 17:00 น  ที่ห้องประดับฟ้าโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

     ***การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดมินิคอนเสิร์ต  แนนซี่  ท็อปไลน์ และ จะทำการออกจำหน่ายบัตร เชิญชวน ให้พี่น้อง ประชาชนหรือผู้มีจิตอันเป็นกุศล เพื่อ ซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตซึ่งมีจำนวน 2 ราคา 1 จำนวน 2,000 บาทเข้าร่วมชมได้ 4 คนและ 1,000 บาทร่วมเข้าชมได้ 2 คน  ก่อนเข้าชมคอนเสิร์ตก็จะมีด้านอาหาร เตรียมไว้ให้ได้รับประทานก่อนเข้าชม มีผู้ที่ออกไปจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต จะมีบัตรเจ้าหน้าที่จากสมาคมฯและออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ซื้อบัตร หากมีข้อสงสัยการจำหน่ายบัตรหรือว่าการจัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมทหารผ่านศึกข้าราชการบำนาญจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งตั้งอยู่ที่ วัดสระแก้วถนนเทวาภิบาลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 062 754 5492 หรือ 081 2606 099

////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047