วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

นฤมล ชวนประลองไอเดียนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท

 วันที่ 15 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) มีการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน สนับสนุนระบบการบริหารจัดการให้ลดการสูญเสียที่เกิดจากการประสบอันตรายที่เกิดจากการทำงาน ทั้งในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน และลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

          รมช.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สสปท. ได้จัดทำโครงงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และเพื่อป้องกันการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานของลูกจ้าง และสร้างกำลังใจให้กับบุคคลหรือคณะผู้คิดค้นและจัดทำโครงงานด้านนวัตกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สถาบันการศึกษาที่สนใจ สามารถส่งโครงงานการออกแบบพัฒนา หรือปรับปรุงผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่สามารถลดความเสี่ยงและการประสบอันตรายจากการทำงานได้จริง

          สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล ดังนี้  รางวัลระดับชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท

          สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.tosh.or.th และส่งเอกสารการสมัครผ่านทางอีเมล์ paritthipong.s@tosh.or.th  หรือ pasinee.p@tosh.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2448 9111 ต่อ 603 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2564