วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมดินวังหาด ณ บ้านวังหาด หมู่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย

13 มี.ค. 2021
568

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน คือ

  1. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (ข้าว พืชผัก และเกษตรผสมผสาน) จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายณรงค์ บุญมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และนายสุริยา หนานนะ ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และสมาชิก ให้การต้อนรับ ณ บ้านวังหาด หมู่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
    ปัจจุบันกลุ่มเกษตรอินทรีย์ มีสมาชิก รวม 25 ราย มีการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าว พืชผักสวนครัว และการทำเกษตรผสมผสาน เช่น กะหล่ำปลี คะน้า ผักสลัด มะเขือ เป็นต้น โดยผลผลิต เป็นอินทรีย์ทั้งหมด ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ให้การรับรองผลผลิตของกลุ่มเป็นเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย เรียกว่า มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ เกษตรกรนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่าย สร้างรายได้ให้กลุ่มเป็นอย่างดี
  2. ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมดินวังหาด ณ บ้านวังหาด หมู่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางสาววราภรณ์ สมหารวงศ์ ประธานกลุ่มฯ ให้การต้อนรับ ภายในกลุ่มมีสมาชิก 24 คน โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มมีหลากหลายชนิดและหลากหลายลายผ้า ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ มีกรรมวิธีการผลิตไม่มีสารเคมี เช่น หมอน ผ้าคลุมไหล่ ถุงย่าม เป็นต้น ซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Shopee ในชื่อว่า ผ้าฝ้ายย้อมดินถิ่นก่อนประวัติศาสตร์ สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้ประมาณ 50,000 บาท ต่อเดือน
399310
399314
https://bpicc.com/i/aPAvQo