วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านแฮด

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศรัทธา คชพลายุกต์) ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านแฮด ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุน บ้านวังหว้า (นางใจสวรรค์ ใจดี) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยนายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด/น่ยอนุพงษ์ สุวรรณโสภา ปศุสัตว์อำเภอบ้านแฮดให้การต้อนรับและนางมาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบ้านแฮด

ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศรัทธา คชพลายุกต์) ได้พบปะให้โอวาทแก่สมาชิกกลุ่มสตรีเลี้ยงโคขุน 10 กลุ่ม และตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงโคขุน ดังนี้
-กลุ่มนางใจสวรรค์ ใจดี หมู่ 8 บ้านวังหว้า ตพบลบ้านแฮด
-กลุ่มนางนารี พรศรีระ หมู่ 11 บ้านวังหว้า ตำบลบ้านแฮด
-กลุ่มนางบังอร สินเธาว์ หมู่ 11 บ้านวังหว้า ตำบลบ้านแฮด
-กลุ่มนางหนูแดง พงษ์นา หมู่ 11 บ้านวังหว้า ตำบลบ้านแฮด
-กลุ่มนางสาววันทนา โคตรประทุม หมู่ 3 บ้านแฮด ตำบลบ้านแฮด

และหลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศรัทธา คชพลายุกต์) ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กลุ่ม OTOP บ้านวังหว้าหมู่ 8 ตำบลบ้านแฮด ในการนี้นายสุริยา พรานไพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นร่วมคณะติดตามฯในครั้งนี้ด้วย

S 3694630
S 3694638
S 3694637 0