วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

บจ. mai ฟื้นตัวต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง ปี 2563

บริษัทจดทะเบียน (บจ.)  ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 โดยมียอดขายรวม 166,884 ล้านบาท ลดลง 7.2% มีกำไรจากการดำเนินงาน 6,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.3% ขณะที่กำไรสุทธิรวม 3,371 ล้านบาท ลดลง 63.0% ผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ตามเริ่มเห็นการฟื้นตัวของ บจ. ในครึ่งหลังของปี

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 169 บริษัท คิดเป็น 95% จากทั้งหมด 177 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC บริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวดและบริษัทที่นำส่งงบไม่ทันตามกำหนด) นำส่งผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบ บจ. ที่รายงานผลกำไรสุทธิจำนวน 114 บริษัท คิดเป็น 67% ของบริษัทที่นำส่งผลการดำเนินงานทั้งหมด

ผลการดำเนินงานปี 2563 บจ. mai มียอดขายรวม 166,884 ล้านบาท ลดลง 7.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ บจ. สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น โดยมีต้นทุนรวม 130,013 ล้านบาท ลดลง 7.4% ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 21.9% เป็น 22.1% และมีกำไรจากการดำเนินงาน (operating profit) 6,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.3% ทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 3.3% เป็น 3.9% ขณะที่กำไรสุทธิรวม 3,371 ล้านบาท ลดลง 63.0% เนื่องจากในปี 2562 มี บจ. แห่งหนึ่งในกลุ่มทรัพยากร บันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุน มูลค่า 3,376 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิปี 2563 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2562 แต่หากไม่รวมผลของ บจ. ดังกล่าว กำไรสุทธิรวมจะลดลง 26.8% และมีอัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 4.8% เป็น 2.0%

“ ในปี 2563 การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการดำเนินงานของ บจ. mai ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมส่งผลให้ยอดขายรวมลดลง อย่างไรก็ตามเริ่มเห็นการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับหลาย บจ. สามารถปรับตัวและบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถมีอัตราการทำกำไรได้ในระดับที่ดีขึ้น โดยพบ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มเทคโนโลยี

ไตรมาส 4/2563 ผลการดำเนินงาน บจ. mai ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องมาจากไตรมาส 3 และเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2563 บจ.มียอดขายรวม 45,247 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5% กำไรจากการดำเนินงาน 2,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.5% ขณะที่กำไรสุทธิ 1,270 ล้านบาท ลดลง 19.2%

ในส่วนของฐานะทางการเงิน บจ. mai มีสินทรัพย์รวม 281,615 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% จากสิ้นปี 2562 ขณะที่โครงสร้างเงินทุนรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.10 เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่ 1.03 เท่า ” นายประพันธ์กล่าว

ปัจจุบันมี บจ.ใน mai 177 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564) ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 398.55 จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (market capitalization) อยู่ที่ 283,541 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 2,782 ล้านบาทต่อวัน