วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

“เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการ SET SE102 ปีที่ 4 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสังคมและมีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน เข้าอบรมโครงการ SET SE102 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เป็นหลักสูตรการประกอบธุรกิจเชิงลึก พร้อมภาคปฏิบัติจากผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรชั้นนำ อบรมตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค. 2564 สมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ว วันนี้-8 เม.ย. 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.setsocialimpact.com สอบถามโทร 0 2009 9999