วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

จิตอาสา อ.หนองเรือจัดกิจกรรมร่วมกันปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมถนนทางหลวงชนบท

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมร่วมกันปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมถนนทางหลวงชนบทหมายเลย 2187 เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อการขับขี่ มีทัศนวิสัยที่ดี และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

เมือวันที่ 11 มี.ค.64/ว่าที่ร้อยตรี สุขุม ดลโสภณ รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองเรือเป็นประธานเปิดกิจกรรมการดำเนินงานจิตอาสาร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนซึ่งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลบ้านเม็ง(ศปถ.ตำบลบ้านเม็ง) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น โดยการร่วมกัน ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมสองข้างทางถนนทางหลวงชนบท หมายเลย 2187 ให้มีความปลอดภัยต่อการขับขี่ ทัศนวิสัยที่ดี มีความชัดเจนตลอดทุกเส้นทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

นายสง่า คำเตือนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง กล่าวว่า ตำบลบ้านเม็ง มีถนนทางหลวงชนบท หมายเลย 2187 ซึ่งเชื่อมจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นและยังเป็นเส้นทางลัดเข้าสู่กรุงเทพมหานคร มีการจราจรที่หนาแน่น มีทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถโดยสารปรับอากาศ เข้าสู่กรุงเทพมหานคร ประกอบกับเป็นถนน 2 ช่องจราจรรถวิ่งสวนกัน ทำให้มีการจราจรคับคั่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ คณะกรรมการศปถ.ตำบลบ้านเม็ง จึงได้บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนโดยมีวาระเร่งด่วนในการปรับสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อการขับขี่ ทัศนวิสัยที่ดี มีความชัดเจนตลอดทุกเส้นทาง และลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น