วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

จังหวัดขอนแก่น จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64/ ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีนางสาวอเล็กซานดรา แมคเคนซี อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมกิจกรรม โดยการสัมมนา ประกอบด้วย รับชมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน GFCP และสหราชอาณาจักรในประเทศไทย Tech Export Academy แนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคู่มือ Smart City ร่วมอภิปรายผ่าน Live Polling ได้แก่ ระบุลำดับความสำคัญสูงสุดสำหรับแต่ละเมืองและ / หรือองค์กรที่เข้าร่วม ปัญหาที่สำคัญเพื่อที่จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรภายนอกและความช่วยเหลือ รับชมกรณีศึกษา (Case study) ของสหราชอาณาจักร Workshop การพัฒนาระบบนิเวศและการอำนวยความสะดวกทางการตลาด

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น