วันพุธ, 27 กันยายน 2566

พช.บ้านแฮด ลงพื้นที่ปักหมุดเตรียมขุด ” โคก หนอง นา โมเดล “

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางมาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอบ้าน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.วรวุฒิ โคตรศรีวงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.โคกสำราญ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โคก หนอง นา โมเดล และครัวเรือนเจ้าของแปลง ครัวเรือนเป้าหมายการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “ โคก หนอง นา โมเดล “ ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 (งบปกติ) และโครงการพัฒนาที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) ลงพื้นที่สำรวจแปลงครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 3 ครัวเรือน ประกอบด้วย
1. นางนิภาภรณ์ เพียกเพีย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญ (งบเงินกู้)
2. นายทานิน วิชาชัย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสำราญ (งบเงินกู้)
3. นายจำรัส พงษ์สิมา หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญ (งบปกติ)

การดำเนินการครั้งนี้ เป็นการนำแบบแปลนมาตรฐาน ที่ครัวเรือนเป้าหมายเคยแบบเลือกไว้ ลงพื้นที่ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ให้เหมาะสม ภายใต้สภาพดิน ขนาดพื้นที่ ภูมิสังและความต้องการของเจ้าของแปลงให้ถูกต้องเป็นจริง พร้อมทั้งทำการปักหมุด จับพิกัด และกำหนดจุดขุดปรับรูปแบบแปลงตามมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล

54308
54311
54313